صبر در کلام رضوی

صبر در کلام رضوی

«صبر» و بردبارى از فضایل اخلاقى به شمار مى‏ آید و آثار و منافع فراوانی برای کسی که صبر داشته باشد دارد.

در قرآن مجید و روایات، همه انسان ‏ها به صبر دعوت شده اند. روایات درباره فضیلت صبر بسیار است، در این یادداشت به عنوان نمونه، بخشى از روایات امام رضا علیه السلام که سفارش به صبر کرده اند آورده می شود‏.

در اموری امام رضا علیه السلام سفارش به صبر نموده اند:

– در برآورده شدن حاجات

بزنطى می گوید به ابوالحسن الرّضا علیه السلام گفتم: دیرى است که از خداوند حاجتى خواسته‏ ام و هنوز دعایم به اجابت نرسیده است. ابوالحسن گفت: صبر کن. من امیدوارم که خداوند- ان شاء اللَّه- حاجت تو را برآورده سازد. به خدا سوگند، نعمتى که خداوند دریغ مى ‏کند و براى آخرت انسان ذخیره مى‏ نماید، از نعمتى که در دنیا به او مى ‏دهد، بهتر است.

– بر دولت باطل

حسن بن شاذان واسطى می گوید: نامه ‏اى به حضرت رضا علیه السّلام نوشتم و از ناسازگارى و آزار مردم واسط شکایت نمودم. حضرت نوشتند: خداوند از دوستان خود عهد گرفته که در دولت باطل صبر پیشه سازند؛ بنابراین تو هم به حکم پروردگارت صبر کن، که چون سرور مردم قیام کند پیروان باطل را از قبر بیرون آورده انتقام دوستان مظلوم ما را از آنها بگیرد.

– برای فرج

احمد بن محمد بن ابى نصر گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: چقدر صبر و انتظار فرج خوبست آیا نشنیدى گفته خداى عزوجل را «انتظار برید که من هم با شما از منتظرانم» بر شما باد که صبر کنید زیرا فرج در نومیدى مى ‏آید.

در روایاتی صبر، روش امامان علیهم السلام شمرده شده است:

– در زمان تنگدستى

مؤمن، مؤمن حقیقى نباشد مگر زمانى که سه خصلت و روش در او باشد: … روش امامش که صبر کردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى است.

– به هنگام مصیبت

امام رضا علیه السّلام از قول پدر بزرگوارش فرمود: پدرم (امام صادق علیه السّلام) مرا امر فرمود که به نزد مفضّل بن عمر بروم و او را در مرگ اسماعیل تعزیت بگویم و فرمود: به مفضّل سلام برسان و به او بگو که ما مصیبت اسماعیل را دیدیم و صبر کردیم، پس صبر کن همان طور که ما صبر کردیم، ما هر گاه امرى را اراده کنیم و خداوند امر دیگرى را اختیار کند ما امر خود را تسلیم امر او خواهیم کرد.

ائمه علیهم السلام صبر را از ایوب علیه السلام که سرآمد و مَثَل صابران است به ارث برده اند. محمد بن حسین بن یزید از امام رضا علیه السّلام روایت می کند که حضرت فرمودند: ما خاندانى هستیم که گذشت را از خاندان یعقوب و شکر را از خاندان داود به ارث برده ‏ایم. راوى معتقد بود که کلمه دیگرى هم بوده که او فراموش کرده و من [على بن اسباط] به او گفتم: شاید فرموده است: صبر و شکیبایى را از خاندان‏ ایوب به ارث برده ‏ایم.

امام رضا علیه السلام حتی به هنگام سخن گفتن دیگران نیز صبر و بردباره می کرده اند، روای می گوید: من ندیدم و نشنیدم هیچ کس را که أفضل باشد از امام رضا (ع) و دیده ‏ام از او چیزهایی را که از هیچ کس ندیده ‏ام، ندیده ‏ام که سخن کسى را قطع کرده باشد، صبر می فرمود تا کلام تمام شود.

در بخشی دیگر از روایات، امام رضا علیه السلام درباره صبر سخنان ارزشمندی دارند:

– از ویژگی های بهترین بندگان

ازامام رضا علیه السّلام در باره بهترین بندگان پرسیده شد. فرمودند: … چون دچار [بلایى‏] شوند صبر پیشه دارند.

– شرط بهشتی شدن

هفت چیز بدون هفت چیز، مسخره کردن خود است … کسى که از خدا بهشت بطلبد اما در سختی ها صبر نکند.

– راه رسیدن به مقام عبادت

صبر و بردبارى را حفظ نمائید، مردى به مقام عبادت نخواهد رسید مگر اینکه حلیم باشد.

– از گنج هاى بهشت

به نقل از حضرت على علیه السّلام: از گنج هاى بهشت صبر کردن در مشکلات است.

– پاداشی برابر با پاداش شهید

خداوند بنده مؤمن را به بلائى گرفتار نمی کند که در آن بلا صبر کند مگر اینکه به اندازه شهیدى به او پاداش دهد.

سزاست انسان در همه احوال صبر را سرلوحه زندگی خویش قرار دهد چرا که بدون صبر و استقامت، به جایى نمى ‏رسد و کلید اصلى پیروزى ‏ها، صبر و شکیبایى است و اطاعت فرامین الهی و ترک معصیت ها، بدون صبر دوامى ندارد زیرا صبر در برابر ایمان، همانند سر نسبت به بدن است.

تهیه کننده : امیر حسین خوشرو اول – معاونت فناوری آموزشگاه
تائید کننده : آقای حمید عباس زاده – معاونت پرورشی آموزشگاه


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20