حضور در مسابقات استانی ترم نور

قرآن مجید تنها کتاب آسمانی در تاریخ است که در صحت و دقتش از نزول تا امروز تردید وجود ندارد. کتب آسمانی دیگری برای هدایت انسان‌ها نازل شده اما متأسفانه هیچ کدام با همان شکل نزول، امروز در اختیار افکار عمومی جهانیان نیست. اما آن کتاب آسمانی که شیعه و سنی همه محققین و پژوهشگران بر آن اتفاق دارند که کلمه‌ای بر آن افزوده و کاسته نشده است که انا له لحافظون؛ حافظ این قرآن طبق بیان خود قرآن مجید خداوند بزرگ است. قرآن کتاب نور و هدایت است همان طور که گفته شد برخی از علوم به خاطر قرآن و به خاطر فهم بهتر قرآن یا حتی قرائت صحیح قرآن به وجود آمد.

در سی امین روز از بهمن ماه 1398 مجموعه دانش آموزان قرآنی شرکت کننده در مسابقات ترنم نور در مرحله استانی به مسابقات اعزام شدند و پس از انجام مسابقات درمجتمع فرهنگی امام رضا (ع) مشهد مقدس دانش آموز عزیزمان امیر حسین طاهری مقام دوم استاند در رشته ترتیل قرآن کریم را کسب نمود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20