جلسه ی مدیریت دبیرستان و معاون آموزشی اداره

جلسه ی مدیریت دبیرستان و معاون آموزشی اداره برگزار شد . روز پنجشنبه مورخه ی 13 بهمن ماه1401، جلسه ی مدیریت دبیرستان و معاون آموزشی اداره برگزار شد و از محورهای این جلسه می توان به ارائه برخی از برنامه ها وطرح های آموزشی اتاق اندیشه مدیران به جناب آقای طاهری معاونت محترم آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش اشاره کرد .در این جلسه معاونت محترم اداره علاوه بر تایید و تشویق همکاران برای اجرای این طرح ها، خواستار عملیاتی شدن در سطح سایر مدارس بالاخص دوره دوم متوسطه شدند.اسامی برخی از طرح های ارائه شده عبارتند :طرح با ستارگان ،طرح آرامش،طرح عطر گل یاس،طرح مهرورزان،طرح امید،طرح آزمون های پنجگانه پرش ،طرح ناظران،طرح ذره بین ،طرح انگیزشی تحت عنوان استخوان ماهی،طرح سطح بندی کلاس (سرآمد،_شتاب_تکاپو) و….


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20