برگزار نمایشگاه مدرسه ی انقلاب

نمایشگاه مدرسه انقلاب برگزار شد . روز چهارشنبه مورخه ی 19بهمن ماه 1401 ، نمایشگاه مدرسه انقلاب آموزشگاه برگزار گردید.در این روز دانش آموزان با حضور در نمایشگاه از غرفه های این نمایشگاه بازدید نمودند . آقای فرازی معاون پرورشی آموزشگاه غرفه های نمایشگاه را برای دانش آموزان توضیح دادند . این نمایشگاه بزودی از سوی مسئولین انجمن اسلامی شهرستان و آموزش و پرورش نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20