برگزاری ایستگاه دعوت

ایستگاه دعوت برگزار گردید . روز چهارشنبه مورخه 25 خرداد 1400 ، با توجه به نزدیک شدن انتخابات و همچنین ایام دهه ی کرامت ، مراسمی با عنوان ایستگاه سلامت از طرف موسسه فرهنگی آموزشی کاشمر ، در محل بلوار سید مرتضی برگزار گردید .روز چهارشنبه میزبانی این مراسم با مدارس پسرانه امام حسین(ع) و روز سه شنبه با مدارس دخترانه بود . دانش آموزان آموزشگاه نیز در این مراسم حضور داشتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20